(გაგრძელება)

ანაფილაქსიური რეაქციები
ბეტა-ადრენერგული მაბლოკირებელი აგენტების მიღებისას, ატოპიის ან მწვავე ანაფილაქსიური რეაქციების ანამნეზის მქონე პაციენტები სხვადასხვა ალერგენების მიმართ შეიძლება უპასუხო იყვნენ ანაფილაქსიური რეაქციების სამკურნალო ადრენალინის ჩვეულებრივი დოზების მიმართ. 

თანმხლები თერაპია
თიმოლოლი შეიძლება ურთიერთქმედებდეს  სხვა სამედიცნო პროდუქტებთან.
თვალშიდა წნევაზე ეფექტი ან ცნობილი ეფექტები სისტემური ბეტა-ბლოკადის შეიძლება გამოწვეული იყოს აზარგას თვალის წვეთების, სუსპენზიით, როცა მას მიიღებს პაცეინტი, რომელიც უკვე იღებს ორალურ ბეტა-ადრენერგულ ბლოკერს. ორი ადგილობრივი ბეტა-ადრენერგული ბლოკერის გამოყენება ან ორი ლოკალური კარბოანჰიდრაზას ინჰიბიტორის გამოყენება რეკომენდებული არ არის. 

ოკულარული ეფექტები
არსებობს შეზღუდული გამოცდილება აზარგას თვალის წვეთების, სუსპენზიის გამოყენებისა პაციენტებში, ფსევდო ექსფოლიატიური გლაუკომით ან პიგმენტირებული გლაუკომით. ამგვარი პაციენტების მკურნალობისას საჭიროა სიფრთხილე. რეკომენდებულია თვალშიდა წნევის მონიტორინგი. 

აზარგას თვალის წვეთები, სუსპენზია შესწავლილი არ არის პაციენტებში ვიწრო-კუთხოვანი გლაუკომით და ამგვარ პაციენტებში მისი გამოყენება რეკომენდებული არ არის. 

კარბომჟავას ორალურმა ინჰიბიტორებმა ხანდაზმულ პაციენტებში შეიძლება დააზიანოს მოქმედებები, რომლებიც მოითხოვს მენტალურ სიფხიზლეს ან/და ფიზიკურ კოორდინაციას. აზარგას თვალის წვეთების, სუსპენზიის ადგილობრივი მიღებისას შეწოვის გამო შეიძლება ადგილი ჰქონდეს სისტემურ ეფექტებს. 

პაციენტებში კომპრომიზებული რქოვანით, ბრინზოლამიდის შესაძლო როლი ან რქოვანას ეთნოიდალური ფუნქცია გამოკვლეული არ არის (განსაკუთრებით პაციენტებში ეთმოიდური უჯრედების დაბალი რაოდენობით). პაციენტები, რომლებიც კონტაქტურ ლინზებს ატარებენ, სპეციფიკურად გამოკვლეული არ არიან და ბრინზოლამიდის გამოყენებისას რეკომენდებულია ამგვარი პაცეინტების ფრთხილი მონიტორინგი, რადგან კარბოანჰიდრაზას ინჰიბიტორებმა შეიძლება დააზიანონ რქოვანას ლოკალური ჰიდრატაცია და კონტაქტური ლინზების ტარებამ შეიძლება გაზარდონ რქოვანის დაზიანების რისკი. რეკომენდებულია კომპრომიზებული რქოვანის მქონე პაციენტების ფრთხილი მონიტორინგი, როგორიცაა პაციენტები შაქრიანი დიაბეტით ან რქოვანას დისტროფიებით. 

ბენზალკონიუმის ქლორიდი, რომელიც ოფთალმოლოგიურ პროდუქტებში ჩვეულებრივ გამოყენებულია როგორც დამცავი, აღწერილია წერტილოვანი კერატოპათიისას ან/და ტოქსიკური წყლულოვანი კერატოპათიისას. რადგან აზარგას თვალის წვეთები, სუპენზია შეიცავს ბენზალკონიუმის ქლორიდს, მონიტორინგი რეკომენდებულია ხშირი ან ხანგრძლივი გამოყენებისას. 

აზარგას თვალის წვეთები, სუსპენზია, შეიცავს ბენზალკონიუმის ქლორიდს რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თვალის გაღიზიანება;  ცნობილია, რომ ის აუფერულებს კონტაქტურ ლინზებს. თავიდან უნდა იქნას აცილებული რბილ კონტაქტურ ლინზებთან კონტაქტი. პაციენტებს უნდა განემარტოთ, რომ კონტაქტური ლინზები მოიხსნან აზარგას ჩაწვეთებამდე და დაიცადონ 15 წუთი  ჩაწვეთების შემდეგ. 

ურთიერთქმედება სხვა სამკურნალო საშუალებებთან და ურთიერთქმედების სხვა ფორმები:
აზარგას თვალის წვეთების, სუსპენზიის ურთიერთქმედება შესწავლილი არ არის. 

აზარგას თვალის წვეთები, სუსპენზია შეიცავს ბრინზოლამიდს, კარბოანჰიდრაზას ინჰიბიტორს და თუმცა ადგილობრივად მიიღება, შეიწოვება სისტემურად. მჟავა-დაფუძნებული დარღვევები აღწერილია კარბოანჰიდრაზას ორალური ინჰიბიტორების მიღებისას.  ურთიერთქმედების პოტენციალი უნდა გაითვალისწინონ პაციენტებში, რომლებიც იღებენ აზარგას თვალის წვეთებს, სუსპენზიას. 

ციტოქრომ P-450- ისოზიმი პასუხისმგებელია ბრინზოლამიდის მეტაბოლიზმზე მოიცავს CYP3A4-ს (მთავარი), CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 და  CYP2C9-ს.  მოსალოდნელია რომ CYP3A4-ის ინჰიბოტორები როგორიცაა კეტოკონაზოლი, იტრაკონაზოლი, კლოტრიმაზოლი, რიტონავირი და ტროლენდომიცინი აინჰიბირებენ CYP3A4-ით ბრინზოლამიდის მეტაბოლიზმს. სიფრთხილე საჭიროა თუ CYP3A4-ის ინჰიბიტორები მიიღება ერთდროულად.  თუმცა, ბრინზოლამიდის კუმულაცია ნაკლებსავარაუდოა, რადგან გამოიყოფა ძირითადად ხდება თირკმელებით.  ბრინზოლამიდი არ არის  ციტოქრომ P-450- ისოზიმის ინჰიბიტორი. 

არის პოტენციალი გვერდითი ეფექტებისა რომლებიც აისახება ჰიპოტენზიაში ან/და შესამჩნევ ბრადიკარდიაში, როცა თვალის წვეთები თიმოლოლით ერთდროულად მიიღება კალციუმის არხების ორალურ ბლოკერებთან, გუენეტიდინთან ან ბეტა-ბლოკერებთან, ანტიარითმულ საშუალებებთან, დიგიტალიზურ გლიკოზიდებთან ან პარასიმპათომიმეტიკებთან. 

კლონიდინის უეცარი გამოყოფის ჰიპერტენზიური რეაქციები შეიძლება გამოიწვეულ იქნას ბეტა-ბლოკერების მიღებისას. 

გამოწვეული სისტემური ბეტა-ბლოკადა (მაგ.  გულისცემის რითმის შემცირება) აღწერილია კომბინირებული თერაპიისას CYP2D6 ინჰიბიტორებთან (იხ პარაგრაფი 4.4).

ორსულობა და ლაქტაცია:
ორსულობა
ორსულ ქალებში ბრინზოლამიდის გამოყენების ადექვატური მონაცემები არ არის. ცხოველების კვლევებმა აჩვენა რეპროდუქტიული ტოქსიკურობა.  პოტენციური რისკი ადამიანებისთვის უცნობია. 

კარგად კონტროლირებადმა ეპიდემიოლოგიურმა კვლევებმა ბეტა-ბლოკერების სისტემური გამოყენებისას არ აჩვენა მალფორმაციული ეფექტები, მაგრამ ზოგიერთი ფარმაკოლოგიური ეფექტი როგორიცაა ბრადიკარდია აღინიშნა ნაყოფში და ახალშობილებში.  ორსულობების ლიმიტირებულმა მონაცემებმა არ აჩვენა თიმოლოლის გვერდითი ეფექტები თვალის წვეთებში ორსულებში ან ნაყოფის/ახალშობილების ჯანმრთელობაზე გარდა ბრადიკარდიისა და არითმიისა, რაც აღწერილია იმ ქალის ნაყოფში, რომელიც იღებს თიმოლოლის თვალის წვეთებს. სხვა ღირებული ეპიდემიოლოგიური მონაცემი არ არსებობს. 

ორსულობისას აზარგას თვალის წვეთები, სუსპენზია თუ ამის აუცილებლობა არ არის, არ უნდა მიიღონ. 

ლაქტაცია
უცნობია ბრინზოლამიდი გამოიყოფა თუ არა რძეში, ცხოველების კვლევებმა აჩვენა ბრინზოლამიდის ექსკრეცია რძეში.

 

თიმოლოლი არ ჩნდება ადამიანის რძეში. თუმცა,  ძუძუთი ასაკის ახალშობილებზე/ჩვილებზე თერაპიულ დოზებში აზარგას თვალის წვეთების, სუსპენზიის გამოყენებისას გვერდითი ეფექტები გამოვლენა მოსალოდნელი არ არის. ძუძუთი კვების დროს აზარგას თვალის წვეთების, სუსპენზიის გამოყენება შეიძლება. 

ეფექტები მანქანისა და სხვა მექანიზმების მართვაზე:
როგორც ნებისმიერი თვალის წვეთების გამოყენებისას, მხედველობის დროებითი დაბინდვა ან სხვა ვიზუალური დარღვევები შეიძლება მოქმედებდნენ მანქანისა და სხვა მექანიზმების მართვაზე. თუ ინსტილაციის შემდეგ ადგილი აქვს მხედველობის დაბინდვას, პაციენტმა მანქანის ან სხვა მექანიზმების მართვამდე უნდა მოიცადოს სანამ მხედველობა არ გამოსწორდება. 

კარბოანჰიდრაზას ორალურმა ინჰიბიტორებმა შეიძლება დააზიანოს ხანდაზმული პაციენტების შესაძლებლობა განახორციელონ მოქმედებები, რომლებიც მოითხოვს მენტალურ სიფხიზლეს ან/და ფიზიკურ კონცენტრაციას.

არასასურველი ეფექტები:
უსაფრთხოების პროფილის შეჯამება
ორ კლინიკურ კვლევაში 6 და 12 თვიანი ხანგრძლივობით, 394 პაციენტის ჩათვლით, რომლებიც მკურნალობენ აზარგას თვალის წვეთებით, სუსპენზიით ყველაზე ხშირად აღწერილი გვერდითი რეაქცია იყო ტრანზიტორული დაბინდული მხედველობა ჩაწვეთებისას (3.6%), რომელიც გრძელდება რამდენიმე წამიდან რამდენიმე წუთამდე. 

გვერდითი რეაქციების ტაბულირებული შეჯამება
შემდგომი გვერდითი რეაქციები კლასიფიცირებულია შემდეგი მდგომარეობის მიხედვით: ძალიან ხშირი (≥1/10), ხშირი(≥1/100-

ორგანოთა სისტემების კლასიფიკასია  MedDRA* ტერმინები

ფსიქიატრიული დარღვევები

არახშირი: უძილობა

ნერვული სისტემის დარღვევები

ხშირი: დისგეზია

დარღვევები თვალის მხრივ

ხშირი: დაბინდული მხედველობა, თვალის ტკივილი, თვალის გაღიზიანება, უცხო სხეულის შეგრძნება თვალში.
არახშირი: რქოვანას ეროზია, წერტილოვანი კერატიტი,  მშრალი თვალები, თვალის დაცლა, თვალის ქავილი, ოკულარული ჰიპერემია, ბლეფარიტი, ალერგიული კონიუნქტივიტი, რქოვანას დარღვევები, წინა საკნის ანთებითი ჰიპერემია, კონიუნქტვის ჰიპერემია, თვალის ქუთუთოს დაბინძურება, ასთენოპია, არანორმალური შეგრძნებები თვალში, ქუთუთოს ქავილი, ალერგიული ბლეფარიტი, ქუთუთოს ერითემა.

ვასკულარული დარღვევები

არახშირი: სისხლის წნევის დაქვეითება

რესპირატორული, გულმკერდის და შუასაყრის დარღვევები

არახშირი: ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, ფარინგოლარინგული ტკივილი, რინორეა, ხველა

კანის და კანქვეშა ქსოვილის დარღვევები

არახშირი: თმის დარღვევები, ტერფის ლიქენი

შერჩეული გვერდითი რეაქციების აღწერა
დისგეზია (მწარე ან უცნაური გემო პირში ჩაწვეთების შემდეგ) ხშირად აღწერილი იყო სისტემური გვერდითი რეაქცია აზარგას თვალის წვეთებთან დაკავშირებულ კლინიკურ კველვებში. ეს სავარაუდოდ გამოწვეულია თვალის წვეთების პასაჟით ცხვირ-ხახაში ნაზოლაკრიმალურ არხში და დამახასიათებელია ბრინზოლამიდისთვის. ნაზოლაკრიმალური ოკლუზია ან ქუთუთოს ფრთხილი დახურვა ინსტილაციის მერე შეიძლება ამცირებდეს ამ ეფექტის გაჩენას.

აზარგას თვალის წვეთები, სუსპენზია შეიცავს ბრინზოლამიდს, რაც სულფონამიდის ინჰიბიტორია კარბონის ანჰიდრაზისა სისტემური აბსორბციით. გასტროინტესტინალური, ნერვული სისტემის, ჰემატოლოგიური, რენალური და მეტაბოლური ეფექტები ჩვეულებრივ დაკავშირებულია სისტემურ კარბოანჰიდრაზას ინჰიბიტორებთან. გვერდითი რეაქციების იგივე ტიპი რაც ახასიათებს კარბონის ანჰიდრაზას ინჰიბიტორებთან შეიძლება გაჩნდეს ადგილობრივი მიღებისას. 

აზარგას თვალის წვეთები, სუსპენზია შეიცავს ბრინზოლამიდს და თიმოლოლს (თიმოლოლის მალეატის სახით). დამატებითი გვერდითი რეაქციები დაკავშირებულია ინდივიდუალურ კომპონენტებთან. პოსტმარკეტინგული გამოცდილება, რომელიც შეიძლება გაჩნდეს აზარგას თვალის წვეთების, სუსპენზიის, გამოყენებისას მოიცავს:

ბრინზოლამიდი 10მგ/მლ

თიმოლოლი 5მგ/მლ

ორგანოთა სისტემების კლასიფიკაცია  
MedDRA* ტერმინები

 

ინფექციები და ინვაზიები

ნაზოფარიგიტი, ფარინგიტი, სინუსიტი, რინიტი

 

სისხლისა და ლიმფური სისტემის დარღვევები

სისხლის წითელი უჯრედების შემცირება, სისხლში ქლორიდების მომატება

 

იმუნური სისტემის დაავადებები

მომატებული მგრძნობელობა

 

კვებისა და მეტაბოლიზმის დარღვევები

 

ჰიპოგლიკემია

ფსიქიატრიული დარღვევები

აპათია, დეპრესია, დეპრესიული განწყობა, ლიბიდოს დაქვეითება, კოშმარები, ნევროზულობა

დეპრესია

ნერვული სისტემის დარღვევები

სომნოლენცია, მოტორული დისფუნქცია, ამნეზია, მეხსიერების დაზიანება, ძილიანობა, პარეთეზიები, ტრემორი, თავის ტკივილი, ჰიპოესთეზია, აგეზია

ცერებრული იშემია, ცერებროვასკულარული შემთხვევა, სინკოპე, მიასთენია, პარესთეზია, თავის ტკივილი, ძილიანობა

თვალის დარღვევები

კერატიტი, კერატოპათია, მხედველობის ნერვის დისკოს მოცულობის გაზრდა, რქოვანას ეპითელიუმის დეფექტი, რქოვანას ეპითელიუმის დაავადებები, გაზრდილი ინტრაოკულარული წნევა, თვალის ნალექი, რქოვანას დალაქავება, რქოვანას შეშუპება, კონიუნქტივიტი, მეიბომანიტი, დიპლოპია, თვალის მომჭრელი სინათლე, ფოტოფობია, ფოტოფსია, მხედველობის სიმკვეთრის დაქვეითება, პტერიგიუმი, ოკულარული დისკომფორტი, მშრალი კერატოკონიუნქტივიტი, თვალის ჰიპოესთეზია, სკლერის პიგმენტაცია, სუბკონიუნქტივალური ცისტა, გაზრდილი ცრემლდენა, მხედველობის დარღვევა, თვალის ამოზნექვა, თვალის ალერგია, მადაროზი, ქუთუთოების დარღვევები, ქუთუთოების შეშუპება

კონიუნქტივიტი, დიპლოპია, ქუთუთოების ფტოზი, კერატიტი, მხედველობის დარღვევები

ყურის და ლაბირინთის დარღვევები

ტინიტუსი, ვერტიგო

 

გულის დარღვევები

კარდიო-რესპირატორული დისტრესი, გულის ანგინა, ბრადიკარდია, გულის არარეგულარული რიტმი, არითმია, პალპიტაცია, ტაქიკარდია, გულის ცემის სიხშირის მომატება

გულის გაჩერება, გულის უკმარისობა, არითმია, ატრიოვენტრიკულური ბლოკადა, ბრადიკარდია, პალპიტაციები.

ვასკულარული დარღვევები

სისხლის მომატებული წნევა, ჰიპერტენზია

ჰიპოტენზია

რესპირატორული, გულმკერდის და შუასაყრის დარღვევები

დისპნოე, ასთმა, ბრონქული ჰიპერაქტიურობა, ეპისტაქსისი, ყელის გაღიზიანება, ცხვირის გაჭედილობა, ზემო სასუნთქი გზების გაჭედილობა, პოსტნაზალური შეგუბება, ცხვირდან დენა, ცხვირის სიმშრალე

სუნთქვის უკმარისობა, ბრონქოსპაზმი, დისპნოე, ცხვირის გაჭედილობა

გასტროინტესტინური დარღვევები

პირის სიმშრალე, ეზოფაგიტი, ღებინება, დიარეა, გულისრევა, დისპეფსია, მუცლის ზედა ნაწილის ტკივილები, მუცლის დისკომფორტი, შებერილობა, ნაღვლის ხშირი მოძრაობა, გასტროინტესტინური დარღვევები, ორალური ჰიპოასთეზია, ორალური პარესთეზია, შებერილობა

დიარეა, გულისრევა

ჰეპატო-ბილიარული დარღვევები

ღვიძლის ფუნქციის არანორმალური ტესტი

 

კანის და კანქვეშა ქსოვილის დარღვევები

ურტიკარია, მაკულო-პაპულარული გამონაყარი, გამონაყარი, გენერალიზებული ქავილი, ალოპეცია, კანის დაჭიმვა, დერმატიტი, ერითემა    ალოპეცია, გამონაყარი

 

კან-კუნთოვანი და შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებები

ზურგის ტკივილი, კუნთების სპაზმი, მიალგია, ართრალგია, ტკივილი კიდურებში

 

თირკმლისა და შარდის ბუშტის დარღვევები

თირკმლის ტკივილი, პოლაკიურია

 

რეპროდუქციული სისტემის და მკერდის დარღვევები

ერექციის დისფუნქცია

 

ზოგადი დარღვეევბი და მიღების ადგილის მდგომარეობა

ტკივილი, ასთენია, გულმკერდის დისკომფორტი, დაღლილობა, ცუდი შეგრძნება, ნერვიული შეგრძნება, გაღიზიანება, გულმკერდის ტკივილი, პერიფერიული შეშუპება, სისუსტე, წამლის ნარჩენები

ასთენია, გულმკერდის ტკივილი

დაზიანება, მოქამვლა და პროცედურული გართულებები

უცხო სხეულის შეგრძნება თვალში

 

პედიატრიული პაციენტები
აზარგას თვალის წვეთები, სუსპენზია რეკომენდებული არ არის 18 წლამდე ბავშვებში გამოსაყენებლად უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის მონაცემების ნაკლებობის გამო. 

ჭარბი დოზირება:
ჭარბი დოზირების შემთხვევები აღწერილი არ არის.

აზარგას თვალის წვეთების, სუსპენზიის ჭარბი დოზირებისას მკურნალობა უნდა იყოს დამხმარე და სიმპტომური. შეიძლება განვითარდეს ელექტროლიტური დისბალანსი, აციდოზური მდგომარეობის განვითარება და ცენტრალური ნერვული სისტემის შესაძლო ეფექტები. საჭიროა შრატის ელექტროლიტების დონის (განსაკუთრებით კალხიუმი*) და სისხლის შრატის pH დონის მონიტორინგი. კვლევებმა აჩვენა, რომ თიმოლოლი სწრაფად არ გამოიყოფა. 

შეუთავსებლობები:
მონაცემები არ არის.

შენახვის ვადა:
2 წელი. პირველი გახსნიდან 4 კვირის შემდეგ უვარგისია. 

სპეციფიური უსაფრთხოები ზომები შენახვისთვის:
შენახვა არ შეიძლება 30ºC-ზე მაღალ ტემპერატურაზე. 

სპეციალური უსაფრთხოების ზომები გამოყენებისთვის:
არ არის სპეციალური მოთხოვნები.

Facebook კომენტარები