მწარმოებელი: FRESENIUS KABI AUSTRIA GmbH

შემადგენლობა და გამოშვების ფორმა:

5% ხსნარი ინფუზიისთვის გამჭვირვალე ან მსუბუქად ოპალესცირებული, უფერო ან მსუბუქად ყვითელი.

 

1ლ 5% ამინივენი:

 

L-იზოლეიცინი

 

2.5გ

L-ლეიცინი

3.7გ

L-ლიზინის აცეტატი

რაც შეესაბამება ლიზინის შემცველობას

4.6555გ

3.3გ

L-მეთიონინი

2.15გ

L-ფენილალანინი

2.55გ

L-ტრეონინი

2.2გ

L-ტრიპტოფანი

1გ

L-ვალინი

3.1გ

L-არგინინი

6გ

L-ჰისტიდინი

1.5გ

L-ალანინი

7გ

გლიცინი

5.5გ

L-პროლინი

5.6გ

L-სერინი

3.25გ

L-თიროზინი

200მგ

ტაურინი

500მგ

 

ამინომჟავების საერთო შემცველობა - 50გ/ლ

საერთო აზოტი - 8.1 გ/ლ

ენერგეტიკული ღირებულება - 200კკალ/ლ (840 კჯ/ლ)

ტიტრირებული მჟავიანობა - 12 მმოლ NaOH/ლ

თეორიული ოსმოლარობა - 495 მოსმ/ლ

pH 5.4-6.5

დამხმარე ნივთიერებები: ყინულოვანი ძმარმჟავა (pH დონის შესანარჩუნებლად , საინექციო წყალი)

10% ხსნარი ინფუზიისთვის გამჭვირვალე ან მსუბუქად ოპალესცირებული, უფერო ან მსუბუქად ყვითელი.

 

L-იზოლეიცინი

 

5გ

L-ლეიცინი

7.4გ

L-ლიზინის აცეტატი

რაც შეესაბამება ლიზინის შემცველობას

9,3გ

6,6გ

L-მეთიონინი

4,3გ

L-ფენილალანინი

5,1გ

L-ტრეონინი

4,4გ

L-ტრიპტოფანი

2გ

L-ვალინი

6,2გ

L-არგინინი

12გ

L-ჰისტიდინი

3გ

L-ალანინი

14გ

გლიცინი

11გ

L-პროლინი

11,2გ

L-სერინი

6,5გ

L-თიროზინი

400მგ

ტაურინი

1000მგ

 

ამინომჟავების საერთო შემცველობა - 100გ/ლ

საერთო აზოტი - 16.2 გ/ლ

ენერგეტიკული ღირებულება - 400კკალ/ლ (840 კჯ/ლ)

ტიტრირებული მჟავიანობა - 22 მმოლ NaOH/ლ

თეორიული ოსმოლარობა - 990 მოსმ/ლ

pH 5.5-6.5

დამხმარე ნივთიერებები: ყინულოვანი ძმარმჟავა (pH დონის შესანარჩუნებლად , საინექციო წყალი)

15%  ხსნარი ინფუზიისთვის გამჭვირვალე ან მსუბუქად ოპალესცირებული, უფერო ან მსუბუქად ყვითელი.

1ლ

 

L-იზოლეიცინი

 

5,2გ

L-ლეიცინი

8,9გ

L-ლიზინის აცეტატი

რაც შეესაბამება ლიზინის შემცველობას

15,66გ

11.1გ

L-მეთიონინი

3,8გ

L-ფენილალანინი

5,5გ

L-ტრეონინი

8,6გ

L-ტრიპტოფანი

1,6გ

L-ვალინი

5,5გ

L-არგინინი

20გ

L-ჰისტიდინი

7,3გ

L-ალანინი

25გ

გლიცინი

18.5გ

L-პროლინი

17გ

L-სერინი

9,6გ

L-თიროზინი

400მგ

ტაურინი

2გ

 

ამინომჟავების საერთო შემცველობა - 150გ/ლ

საერთო აზოტი - 25.7 გ/ლ

ენერგეტიკული ღირებულება - 600კკალ/ლ (22520 კჯ/ლ)

ტიტრირებული მჟავიანობა - 44 მმოლ NaOH/ლ

თეორიული ოსმოლარობა - 1505 მოსმ/ლ

pH 5.5-6.5

დამხმარე ნივთიერებები: ყინულოვანი ძმარმჟავა (pH დონის შესანარჩუნებლად , საინექციო წყალი)

კლინიკურ-ფარმაკოლოგიური ჯგუფი:

პრეპარატი პარენტერალური კვებისთვის - ამინომჟავების ხსნარი

ჩვენებები:

  • სრული ან ნაწილობრივი პარენტერალური კვება. ამინომჟავების ხსნარებს ჩვეულებრივ იყენებენ საკმარისი რაოდენობით ენერგიის წყაროსთან (გლუკოზა, ცხიმოვანი ემულსიები) კომბინაციაში;
  • ცილების დანაკარგის პროფილაქტიკა და თერაპია, როცა პერორალური და ენტერალური კვება შეუძლებელია, არასაკმარისია ან უკუნაჩვენებია.       

    დოზირების რეჟიმი:

– ვენაში.  ამინოვენი 5% და 10% შეყვანისას ცენტრალური ან პერიფერიული ვენის არჩევა დამოკიდებულია სხვა ხსნარებათან კომბინაციაში გამოყენებისას საბოლოო ოსმოლარობაზე; ამინოვენი 15% შეიყვანება მხოლოდ ცენტრალურ ვენაში. ინფუზიის გაგრძელება შეიძლება მანამ, სანამ ამას მოითხოვს ავადმყოფის კლინიკური მდგომარეობა, გამომდინარე ამონომჟზვებზე დღეღამური მოთხოვნიდან.

ამინოვენი 5%

მოზრდილები:

საშუალო დღეღამური დოზა: 16-20 მლ 5% ამინოვენი კგ სხეულის მასაზე (ექვივალენტურია 0.8 – 1.0გ ამინომჟვის კგ სხეულის მასაზე), რაც შეესაბამება 1120-1400მლ;

ამინოვენი 5% 70კგ-ზე მეტი  წონის ავადმყოფებისთვის.

მაქსიმალური სადღეღამისო დოზა: 20მლ 5% ამინოვენი კგ სხეულის წონაზე საათში (ექვივალენტურია 0.1გ ამინომჟვის კგ სხეულის მასაზე საათში).

ბავშვები:

მაქსიმალური სადღეღამისო დოზა ბავშვებში 2 წლიდან - 16-20 მლ 5% ამინოვენი სხეულის კგ წონაზე (ექვივქლენტურია 0.8- 10გ ამინომჟავის კგ სხეულის მასაზე).

ბავშვებში და მოზრდილებში მაქსიმალური შეყვანის სიჩქარე არ განსხვავდება.

ამინოვენი 10%

მოზრდილები:

საშუალო  სადღეღამისო დოზა 10-20მლ სხეულის კგ წონაზე (ექვივალენტურია 1.0-2.0 ამინომჟვის სხეულის კგ წონაზე), რაც შეესაბამება 700-1400მლ 10% ამინოვენს განკუთვნილს 70კგ სხეულის წონის ავადმყოფებისთვის;

მაქსიმალური სადღეღამისო დოზა: 20მლ 10% ამინოვენი სხეულის კგ წონაზე (ექვივალენტურია 2.0გ ამინომჟავისა სხეულის კგ წონაზე), რაც შეესაბამება 1400მლ 5% ამინოვენს განკუთვნილს 70კგ სხეულის წონის ავადმყოფებისთვის;

ინფუზიის მაქსიმალური სიჩქარე: 1.0 მლ 10% ამინოვენი სხეულის კგ წონაზე საათში (ექვივალენტურია 0.1 გ ამინომჟავის სხეულის კგ წონაზე საათში).

ბავშვები:

მაქსიმალური სადღეღამისო დოზა ბავშვებში 2 წლის ასაკის ზემოთ - 10-20მლ 10% ამინოვენი სხეულის კგ წონაზე (ექვივალენტური 1.0-2.0გ ამინომჟავის სხეულის კგ წონაზე).

ბავშვებში და მოზრდილებში შეყვანის მაქსიმალური სიჩქარე ერთნაირია.

ამინოვენი 15%

მოზრდილები:

საშუალო სადღეღამისო დოზა: 6.7 – 13.3 მლ 15% ამინოვენი სხეულის კგ წონაზე (ექვივალენტური 1.0-2.0 გ ამინომჟავის სხეულის კგ წონაზე), რაც შეესაბამება 470-930მლ 5% ამინოვენს განკუთვნილს 70კგ სხეულის წონის ავადმყოფებისთვის;

მაქსიმალური სადღეღამისო დოზა: 13.3მლ 15% ამინოვენი სხეულის კგ წონაზე (ექვივალენტური 2.0გ ამინომჟავის სხეულის კგ წონაზე), რაც შეესაბა 930მლ 15% ამინოვენს განკუთვნილს 70კგ სხეულის წონის ავადმყოფებისთვის;

ინფუზიის მაქსიმალური სიჩქარე: 0.67 მლ 15% ამინოვენი სხეულის კგ წონაზე სთ-ში (ექვივალენტური 0.1 გ ამინომჟავის სხეულის კგ წონაზე სთ-ში).

ბავშვები:

ამინოვენი15% გამოყენება არ არის რეკომენდებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებში.

გგვერდითი ეფექტები:

სწორი გამოყანებისას არ არის ცნობილი.

ჭარბი დოზირებისას გამოვლენილი გვერდითი ეფექტები, ჩვულებრივ, შექცევადია და ქრება მკურნალობის შეწყვეტის შემდეგ.

პერიფერიულ ვენაში ნებისმიერ ინფუზიას შეუძლია სისხლძარღვის კედლის გაღიზიანება და თრომბოფლებიტის გამოწვევა.

უკჩვენებები:

* ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევა;

* მეტაბოლური აციდოზი;

* თირკმლის უკმარისობა ჰემოდიალიზისა და ჰემოფილტრაციის არ არსებობის დროს;

* ღვიძლის მძიმე უკმარისობა;

* სითხით გადატვირთვა;

* შოკი;

* ჰიპოქსია;

* გულის დეკომპენსირებული უკმარისობა;

* ახალშობილები და 2 წლამდე ასაკის ბავშვები.

ორსულობა და ლაქტაცია;

ორსულობისა და ლაქტაციის დროს  პრეპარატის გამოყენებისას სპეციალური გამოკვლევები არ ჩატარებულა; თუმცა არსებობს კლინიკური გამოცდილება ანალოგიური პრეპარატების რისკის გარეშე გამოყენებისა ორსულებსა და მეძუძურებში.

ორსულებსა და მეძუძურებში ამინოვენის გამოყენების წინ უნდა შეფასდეს „სარგებელი-რისკი“.

უკუნაჩვენებია პრეპარატის გამოყენება ღვიძლის მძიმე უკმარისობის დროს;

უკუნაჩვენებია თირკმელების უკმარისობის დროს ჰემოდიალიზისა და ჰემოფილტრაციის არ არსებობისას.

აფთიაქიდან გაცემის პირობები:

სტაციონარისთვის

შენახვის პირობები:

ინახება არა უმეტეს 250C. არ გაყინოთ. ინახება ბავსვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

შენახვის ვადა: 2 წელი.

პრეპარატი არ გამოიყენება მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ.

ამინოვენი სტერილურ პირობებში შეიძლება შეერიოს პარენტერალური კვების სხვა  პრეპარატებს: ცხიმოვან ემულსიებს, ნახშირწყლებს და ელექტროლიტებს. ასეთ შემთხვევაში ნარევი დაუყოვნებლივ უნდა იქნას გამოყენებული. გამონაკლის შემთხვევაში შეიძლება შენახვა 24სთ არა უმეტეს 2-80C ტემპერატურაზე.

Facebook კომენტარები