ასფიქსია სუნთქვის შეწყვეტაა. ის შეიძლება განვითარდეს სასუნთქ გზებში მექანიკური ცვლილებების (მექანიკური ასფიქსია) ან სასუნთქი ცენტრის ფუნქციის დარღვევის (დამბლის) შედეგად (ცენტრალური წარმოშობის ასფიქსია).
მექანიკური ასფიქსია სასუნთქ გზებში უცხო სხეულის (პირნაღები მასის, ტამპონის, ლორწოს, სისხლის, კბილის პროთეზის) მოხვედრისას ვითარდება. ასფიქსიას იწვევს ენის უკან გადავარდნაც.
ასფიქსიის ნიშნებია ციანოზი, გუგების გაფართოება და სინათლეზე რეაქციის უქონლობა, სუნთქვის შეწყვეტა. ჟანგბადის უკმარისობის გამო სისხლი მუქდება, მაგრამ გული კიდევ რამდენიმე ხანს მუშაობს.
პირველ ყოვლისა, სასუნთქი გზებიდან დაბრკოლება უნდა მოვაცილოთ. ზოგჯერ ამისთვის ტრაქეოსტომია ხდება საჭირო. თუ ენა უკან გადავარდა, მას სპეციალური დამჭერით იღებენ, შემდეგ კი ხორხში ჰაერგამტარ მილს დგამენ ანდა ქვედა ყბას გამოსწევენ და რეანიმაციული ღონისძიებების დასრულებამდე სწორად აფიქსირებენ: ვდგებით ავადმყოფის უკან, ორივე ხელის ცერა თითებს ვათავსებთ ქვედა ყბის შუა ნაწილში და ვქაჩავთ, ვიდრე ქვემოთა კბილები ზემოთებზე წინ არ გამოიწევა. შემდეგ ქვედა ყბის კუთხეებში მოთავსებული საჩვენებელი და შუა თითებით ქვედა ყბას წინ ვწევთ და ასეთ მდგომარეობაში ვაკავებთ (თითები უნდა დავაყრდნოთ საფეთქელს და არა კისერს, რათა არ მიიჭყლიტოს ვენა ან სახის ნერვი). ამის შემდეგ უნდა ჩატარდეს ხელოვნური სუნთქვა, უზრუნველყოფილ იქნეს ჰაერისა და ჟანგბადის მიწოდება, ვენაში გაკეთდეს სასუნთქი გზების აღმგზნები და გულის მუშაობის დამხმარე საშუალებები.

 

 

Facebook კომენტარები