მიელოპროლიფერაციული დაავადებების ჯგუფი აერთიანებს ძვლის ტვინის სიმსივნეებს, რომლებიც ვითარდება მიელოპოეზის ადრეულ სტადიაში მყოფი წინამორბედი უჯრედებისგან, ზოგ შემთხვევაში – ღეროვანი უჯრედებისგან. ამ ჯგუფის ძირითადი დაავადებებია ქრონიკული მიელოლეიკემია, სუბლეიკემიური მიელოზი, ერითრემია, ქრონიკული მონოციტური ლეიკემია, ქრონიკული ერითროლეიკემია და ქრონიკული მეგაკარიოციტული ლეიკემია.

იხ. ქრონიკული ერითრომიელოზი

     ქრონიკული მონოციტური ლეიკემია

     სუბლეიკემიური მიელოზი

     ქრონიკული მიელოლეიკოზი

     ერითრემია

     მაკროფაგული ლეიკემია

     პარაპროტეინემიური ლეიკემია

     ჰისტოცისტოზი

     ლეიკემიის კანისმიერი გამოვლინებანი

     ნეიროლეიკემია

     ლეიკომოიდური რეაქცია

Facebook კომენტარები