გამოყოფენ პათოლოგიური მშობიარობის სამ ძირითად სახეობას:
I. სამშობიარო ძალების ანომალიას;
II. ნაყოფის მდებარეობისა და წინამდებარეობის ანომალიას;
III. მენჯის ძვლებისა და სამშობიარო გზების  რბილი ქსოვილების ანომალიას.

მშობიარობის I და II პერიოდის ხანგრძლივობა
______________________________________________________________________________
მშობიარობის პერიოდი                            პირველმშობიარე      განმეორებით მშობიარე
______________________________________________________________________________
I. მშობიარობის პირველი პერიოდი
I ა. საშვილოსნოს ყელის ნელი გახსნის ფაზა
1. საშუალო ხანგრძლივობა საათებში                         6,4                             4,8
2. მაქსიმალურად დასაშვები ხანგრძლივობა, სთ        20,1                             13,6
I ბ. საშვილოსნოს ყელის სწრაფი გახსნის ფაზა
1. საშუალო ხანგრძლივობა საათებში                          4,6                             2,4.
2. მაქსიმალურად დასაშვები ხანგრძლივობა, სთ         11,7                             5,2.
3. საშ. ყელის გახსნის მაქს. სიჩქარე (სმ/სთ)                 1,2                              1,5.

II. მშობიარობის მეორე პერიოდი
1. მაქსიმალურად დასაშვები ხანგრძლივობა, სთ            2,9                              1,1.
______________________________________________________________________________

მენჯის ზომები (ნორმის ქვედა ზღვარი)
______________________________________________________________________
მცირე მენჯი                                                                   ზომები, სმ
1. შესასვლელი სიბრტყე
ა. გარდიგარდმო ზომა                                                                11,5
ბ. პირდაპირი ზომა                                                                  10,5;

2. ღრუს ვიწრო ნაწილი
ა. გარდიგარდმო ზომა                                                                10,0
ბ. პირდაპირი ზომა                                                                  11,5
_____________________________________________________________________________

ჩამოთვლილთა გარდა აღსანიშნავია სწრაფი მშობიარობა, ჭიპლარის გამოვარდნა,  პლაცენტის ნაადრევი აცლა, საშვილოსნოს გახევა,  საშვილოსნოში პლაცენტის ნაწილის დარჩენა, საშვილოსნოს გადმობრუნება,  მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა და ნაყოფის ჰიპოქსია.

Facebook კომენტარები