ნატრიუმის ჰიალურონატის სტერილური ხსნარი

სინოვიალური სითხის ჩამნაცვლებელი

ჰიალურონის მჟავა (ჰმ) წარმოადგენს სინოვიალური სითხის შემადგენელ ნაწილს ნორმაში და ასრულებს გადამწყვეტ როლს სახსრის ფიზიოლოგიური ფუნქციონირებისათვის.

მწარმოებელი: Bioniche Teo., Co. Galwai, Ireland.

შემადგენლობა: ჰიალურონის მჟავის მაღალვისკოზური მოლეკულური ფრაქციის წყალხსნარი.

თითოეული ფლაკონი/// (შპრიცი) შეიცავს:

ჰიალურონის მჟავის ნატრიუმის მარილს  …………….  20 მგ.

სხვა შემადგენელ ნაწილს   2 მლ.

თვისებები:

ჰიალურონის მჟავა წარმოადგენს ფართო სპექტრის საქარიდული ბიოპოლიმერების პროტოტიპს (გლუკოზამინგლიკანების ან მუკოპოლისაქარიდების), რომლებიც წარმოადგენენ ექსტრაცელულარული სტრუქტურების მნიშვნელოვან კომპონენტებს  მათ შორის სასახსრე ჩანთისა და სინოვიალური სითხისა.

სუპლაზინის აქტიური სუბსტანცია ჰიალურონის მჟავის სპეციფიური ფრაქციაა მოლეკულური ჯაჭვის  გარკვეული  სიგრძით და ხასიათდება სისუფთავის მაღალი ხარისხით. სუპლაზინი მაღალელასტიური თვისებებით სინოვიალური სითხის  მსგავსია. მისი სინოვიალურ სივრცეში შეყვანა აწესრიგებს სახსრის ფუნქციას პარაცენტეზის შემდგომ.

ჩვენებები:

  • იხმარება როგორც სინოვიალური სითხის შემცვლელი პარაცენტეზის შემდგომ.

სინოვიალური სითხის რეოლოგიური თვისებების შეცვლის გზით სუპლაზინი ახდენს დადებით ზემოქმედებას ოსტეოართრიტის დროს, კერძოდ ხელს უწყობს ტკივილის სიმპტომის გაქრობას და აუმჯობესებს სახსრის ფიზიკურ ფუნქციონირებას.

უკუჩვენებები:

სუპლაზინი არ ინიშნება მოქმედი ნივთიერებისადმი ალერგიული განწყობის შემთხვევაში. სხვა უკუჩვენებები დღეისათვის ცნობილი არ არის.

დოზირება და დანიშნულება:

სახსრის ზომის მიხედვით სუპლაზინი ინტრაარტიკულარულად შეჰყავთ 2 მილილიტრამდე რაოდენობით. შეყვანის რეკომენდირებული რეჟიმი: კვირაში 1 ინექცია- 3 კვირის განმავლობაში, თუმცა ქრონიკულ შემთხვევებში დასაშვებია  6 ინექციამდეც.

სუპლაზინი ინტრაარტიკულარულად შეჰყავთ დაზიანებულ სახსარში ასეპტიკურ პირობებში. დასაშვებია სხვადასხვა სახსრის ერთდროული მკურნალობა. შპრიც-ფლაკონში დარჩენილი სითხე უნდა გადავაქციოთ.

გვერდითი მოქმედებები:

ინტრაარტიკულარული შეყვანის შემდგომ შესაძლებელია წარმოიშვას ხანმოკლე, გარდამავალი ტკივილი,  აგრეთვე სუსტად გამოხატული ადგილობრივი რეაქცია  წვის შეგრძნების, შეწითლების სახით.

უმეტეს  პაციენტებში აღნიშნული სიმპტომები რამდენიმე დღის განმავლობაში ქრებიან.

იშვიათ შემთხვევებში შესაძლოა წარმოიშვას უფრო გამოხატული ადგილობრივი რეაქციები ან მოიმატოს ტემპერატურამაც, რაც დაკავშირებულია მოქმედი ნივთიერების მიმართ ალერგიულ განწყობასთან. გვერდითი რეაქციების გამოვლინებისას საჭიროა პრეპარატის გამოყენების შეწყვეტა.

გაფრთხილება: შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილზე.

გამოშვების ფორმა:
2 მილილიტრიანი ფლაკონები, ასევე 1,3-5 მილილიტრიანი ფლაკონები და 2  მილილიტრიანი შპრიცები.

შენახვის პირობები:
შეინახეთ ოთახის ტემპერატურაზე (15-300C).

Facebook კომენტარები